Leczenie zapalenia mózgu wywołanego przez kleszcze

Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez kleszcze leczy się tak jak inne infekcje wirusowe. Nie można w tym wypadku zastosować leczenia przyczynowego, jedynie przywraca się zdrowie choremu niwelując objawy chorobowe. Niestety utrzymują się one dosyć długo. Do dolegliwości towarzyszących zapaleniu mózgu zalicza się silne bóle głowy, gorączkę, kaszel, czasami także katar, ból gardła, wymioty, nudności. Wiele z nich utrzymuje się nawet przez 2 tygodnie. Zdrowienie następuje po upływie około 3 tygodni.

Niestety mimo szybkiego leczenia, u niektórych pacjentów zauważa się następstwa pochorobowe takie jak zanik mięśni, niedowłady, stany depresyjne i lękowe a także częste, nawracające bóle głowy. W leczeniu odkleszczowego zapalenia mózgu stosuje się leki przeciwzapalne, zmniejszające gorączkę, przeciwbólowe, przeciwdrgawkowe a także podając płyny infuzyjne. Niestety dotąd nie opracowano leku przeciwwirusowego na KZM. Możliwe jest tylko leczenie objawów, ich łagodzenie a czasami także rehabilitacja. Zwłaszcza jeśli w drugim etapie choroby ujawniają się symptomy oponowe i czaszkowe. Wtedy chory, mimo ustąpienia gorączki jak też uporczywego bólu głowy lub sztywności karku może wymagać rehabilitacji neurologicznej.

Ta poprawia, kondycję fizyczną osoby, która zachorowała na KZM. Zmniejsza się w ten sposób niedowłady a czasami potrzebna jest również terapia z psychologiem. Przechorowanie daje trwałą odporność. Jednakże jeśli mamy do czynienia z dwufazową postacią choroby, rzadko kiedy nie pozostawia żadnego uszczerbku na zdrowiu. Najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia w chwili ukąszenia przez kleszcza jest szczepienie. Poza szczepieniem, profilaktyka KZM obejmuje różne zabiegi zachowawcze, które znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania na tą niebezpieczną zwłaszcza dla małych dzieci i osób starszych, chorobę.

Wybierając się do lasu koniecznie zakładajmy odzież zakrywającą jak najwięcej ciała. Chociaż nie ustrzeże nas to przed kleszczem to jednak znacznie utrudni mu drogę do ukąszenia. Stosujmy środki odstraszające kleszcze, jeśli kleszcz już się wkręci, usuwamy go jak najszybciej oraz po powrocie z terenu zagrożonego oglądamy całe ciało. Jeśli zastosujemy się do zasad zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu, możemy być spokojni o zdrowie swoje i swoich najbliższych.