Odkleszczowe zapalenie mózgu u dzieci

Odkleszczowe zapalenie mózgu to choroba, jaka może mieć różny przebieg. Jest wiele przypadków, które jedynie zamykają się na pierwszym etapie i chory przechodzi ją jedynie jak grypę. Natomiast jeśli rozwinie się w bardziej groźną postać, może spowodować wiele powikłań neurologicznych a nawet śmierć. Chociaż odnotowuje się mniej zachorowań u dzieci, niż u dorosłych to jednak zdarzają się a KZM dla dziecka szczególnie noworodka może być bardzo groźne. Jeśli więc rodzice wybierają się wraz ze swoimi dziećmi w tereny szczególnie obfitujące w kleszcze, mogące przenosić wirus KZM powinni zadbać o bezpieczeństwo swych pociech.

Zaleca się planując wycieczki do lasu ochronę w postaci specjalnych kremów i spray’ów, jak też unikanie odsłaniania dużych powierzchni ciała. Tereny endemiczne to województwa: bydgoskie, białostockie, gdańskie, opolskie, warmińsko- mazurskie. Chronić należy przede wszystkim uszy i głowę dziecka. Zachowajmy ostrożność i nie podawajmy dzieciom surowego mleka ani krowiego, ani koziego czy też owczego. Po powrocie z lasu, koniecznie należy obejrzeć całe ciało dziecka, kiedy zauważymy niepożądanego pasożyta, usunąć go przy pomocy pęsety. Miejsce ukąszenia zdezynfekować. Trzeba zaznaczyć, że chorują osoby od 3 do 80 roku życia. Szczególnie nie powinno się bez potrzeby narażać noworodków i niemowlaków na możliwość kontaktu z kleszczem.

U dzieci choroba przebiega najczęściej jako zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Rzadko skutkiem KZM może być śmierć. Jeśli choroba jest odpowiednio leczona i dokonano prawidłowego rozpoznania KZM dochodzi do całkowitego wyzdrowienia. Tylko u ok. 1-3% osób może dojść do zgonu spowodowanego odkleszczowym zapaleniem mózgu. Stosuje się leczenie objawowe jak w przypadku innych chorób wirusowych.

Najczęstszymi następstwami zachorowania u dzieci na KZM są uboczne skutki neurologiczne. Dziecko może się wolniej rozwijać niż jego rówieśnicy, mieć problemy w nauce i z koncentracją. Ponadto odnotowuje się takie powikłania pochorobowe jak porażenia i niedowłady nerwów czaszkowych i obwodowych. Mogą też wystąpić zaniki mięśni pasa barkowego oraz uszkodzenia móżdżku. Z kolei do objawów psychicznych zalicza się depresję, zaburzenia świadomości jak i snu. Rekonwalescencja jest zazwyczaj długotrwała a zwłaszcza neurologiczne objawy ustępują powoli.