Przyczyny choroby, wirus KZM

Kleszczowe zapalenie mózgu jest poważną chorobą, w niektórych przypadkach nawet zagrażającą życiu. Jej nosicielami są pajęczaki – pasożyty. Człowiek zaraża się poprzez jego ukąszenie. Nie zawsze można być świadomym, kiedy nastąpiło ugryzienie. Jednak choroba ujawnia się dosyć szybko i jeśli jest podejrzenie, że mógł nas zaatakować kleszcz- nosiciel wirusa KZM, trzeba udać się do lekarza niezwłocznie. Obawy mogą budzić symptomy grypopodobne, takie jak wysoka gorączka, może też pojawić się rumień namiele w miejscu ukąszenia. W drugiej fazie objawy są już znacznie bardziej sugerujące.

W Europie KZM wywoływane jest przez wirusa zwanego flavivirusem. Jest on powodem występowania tak zwanego środkowo- europejskiego zapalenia mózgu. Ma ono znacznie łagodniejszy przebieg niż jego wschodnioeuropejska odmiana, która z kolei znacznie częściej doprowadza zarażoną osobę do śmierci. Wspomniany wirus środkowo- europejski jest jednak mimo wszystko bardzo odporny na działanie niskiego PH dlatego może przetrwać długie miesiące w mleku zakażonych zwierząt.

Toteż do zarażenia może dojść również drogą pokarmową. Kleszcz przenoszący wirus sam nie choruje, jednak zaraża zwierzęta i ludzi. On sam zostaje zakażony poprzez wyssanie krwi zwierzęcia posiadającego już ten wirus. Zwierzęta leśne, dzikie gryzonie i ptaki po pierwszym kontakcie z nim produkują przeciwciała, które chronią je przez całe życie przed zachorowaniem. Z kolei u człowieka dochodzi do rozwoju KZM, jednak nie ma możliwości zakażenia się człowieka przez człowieka. W Polsce wyznaczone zostały tereny szczególnej aktywności kleszczy oraz z największym wskaźnikiem zachorowań na KZM zwane obszarami endemicznymi. Najbardziej na zachorowania narażeni są pracownicy leśni i rolnicy, u których często występuje swoiste uodpornienie się, ze względu kontakt z niskimi dawkami wirusa.

Często też chorują turyści przybywający na te tereny, zbieracze runa leśnego i myśliwi. KZM u dzieci występuje znacznie rzadziej niż u dorosłych. Natomiast wśród dorosłych dwukrotnie częściej zapadają na tą chorobę mężczyźni niż kobiety. Najwięcej przypadku odnotowywanych jest na obszarze województw warmińsko- mazurskiego i podlaskiego. Warto wiedzieć , że kleszcze bytują na obszarach lasów mieszanych, na łąkach, na polanach nad rzekami i stawami oraz porośniętych paprociami i leszczyną.